Cilj aktivnosti:

 • Promicanje ekoloških vrijednosti i održivog razvoja kroz primjenu informacijsko-komunikacijskih vještina korištenjem suvremenih tehnologija
 • Prepoznavanje i imenovanje drveća u neposrednoj blizini škole i obilježavanje na elektronički način
 • Razvijanje istraživačkog odnosa prema okolišu i dokumentiranje zapažanja putem korištenja web stranica (izraditi web stranicu koristeći besplatne i jednostavne web alate, obraditi slike te ostale multimedijske datoteke za prikaz na mrežnom mjestu)
 • Korištenje izvora informacija dostupnih uz pomoć računalnih mreža, procjena kvalitete sadržaja i kredibiliteta računalnih stranica u svrhu vlastitog istraživanja, učenja i rješavanja problema (GOO)
 • Samostalno korištenje računala pri pisanju i obradi tekstova, izradi tablica, te izradi i izlaganju prezentacija
 • Razvijanje kreativnosti i rukovanja s alatima za oblikovanje informacija i prezentaciju školskih aktivnosti u javnosti.
 • Razvijanje ljubavi prema prirodi, zavičaju i kulturnoj baštini

Očekivana postignuća:

 • Kroz realizaciju izvanučioničke  nastave u blizini školskom vrtu gdje se nalaze svi primjerci drveća i grmlja, učenici će upoznavati i imenovati vrste, upoznati jezik prirodoslovlja (znanstveno nazivlje biljnih vrsta).
 • Determinacija pojedinih vrsta drveća doprinijeti će razumijevanju nekih od koncepata općega znanja o prirodi i okolišu.
 • Demonstracija i objašnjavanje znanstvenog nazivlja, elektronički način obilježavanja svakog drveta te uređivanje web stranice na kojoj će se nalaziti svi podatci vezani za određenu vrstu.
 • Razvijati interes prema praktičnom radu putem korištenja i primjena suvremenih tehnologija.
 • Stjecati i proširivati znanja o biljnom svijetu.
 • Osposobiti učenike za buduće zanimanje ili hobi.
 • Razvijanje ekološke svijesti i održivog razvoja.
 • Ostvariti zajedništvo škole i lokalne zajednice kroz edukativne i radne akcije.
 • Uključiti i izvještavati javnost o rezultatima provedenih aktivnosti i projekta.

Theme BCF By aThemeArt - Proudly powered by WordPress .
BACK TO TOP